buy more-info

HäT
HäT 6000-7000 serie: kleine sets en heruitgaven van Airfix.

buy more-info

HäT
HäT 8000 serie Oudheid, Middeleeuwen en 7 Jarige Oorlog (eigenlijk alles voor Napoleon).
Sets in 3 verschillende grootte.

buy more-info

HäT
HäT 8000 serie, Napoleontische oorlogen.
Sets in 3 verschillende grootte

buy more-info

HäT
HäT 8000 serie Tijdperk 1816+.
Sets in 3 verschillende grootte

buy more-info

HäT 28mm
HäT 28 mm serie, El Cid, Napoleontisch